Disclaimer

Deze website wordt onderhouden door DOEN. (hierna: DOEN.), een dochteronderneming van DOEN Salesprojecten. Het adres van DOEN. is Oyenshof, 316DR RHOON. DOEN. is statutair gevestigd in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24467067.

Gebruik website

Deze website is bedoeld om informatie te geven. De informatie op deze website wordt echter aangeboden zonder enige vorm van garantie op juistheid of volledigheid. Hiernaast kan deze informatie niet dienen als vervanging van een advies vanuit DOEN.

Deze website wordt beheerd vanuit Nederland en is bedoeld voor bezoekers uit Nederland. De informatie op deze website is niet geschikt of bedoeld om te worden gebruikt in andere landen.

Een bezoek aan deze website kan tot gevolg hebben dat persoonsgegevens worden opgeslagen. Het Privacy Statement van DOEN. beschrijft hoe wordt omgegaan met deze persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom

Deze website en alle teksten, grafische weergaves, geluid- en/of videobestanden en logo’s vallen onder de bescherming van intellectueel eigendom. Tekst en/of objecten mogen niet worden gekopieerd voor gebruik of verspreiding en evenmin worden bewerkt of herplaatst op andere sites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOEN. Sommige beelden kunnen zijn beschermd door auteursrecht van derden.

Alle merken, modelnamen, logos en emblemen op deze website vallen onder het intellectuele eigendom van DOEN. Er wordt geen licentierecht verstrekt voor het intellectuele eigendom van DOEN. door het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

DOEN. is niet aansprakelijk voor enige (al dan niet indirecte) schade. Dit omvat in ieder geval schade als gevolg van:

  1. defecten aan deze website, al dan niet door de aanwezigheid van virussen en/of onvolkomenheden;
  2. informatie die wordt verstrekt;
  3. misbruik van informatie die aan DOEN. wordt verstuurd;
  4. onbereikbaarheid van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6. verlies van data;
  7. het gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden.

DOEN. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door derden worden onderhouden. Elke aansprakelijkheid voor hyperlinks naar andere websites wordt afgewezen.

Communicatie

De inhoud van berichten die per e-mail aan DOEN. worden verzonden kan niet worden gegarandeerd. Het versturen van vertrouwelijke informatie per e-mail aan DOEN. heeft als risico dat anderen deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Wijzigingen

DOEN. kan deze disclaimer wijzigen (laatste aanpassing 01 jan 2018).

Het wordt aangeraden om deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

DOEN.